วาระนัดหมายงาน นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565