วาระนัดหมายงาน นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565