วาระนัดหมายงาน นายภคิน ละดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565