วาระนัดหมายงาน นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2565