นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม กล่าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้จัด “โครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม กล่าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้จัด “โครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม