นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม กล่าวต้อนต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง “เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ปีการศึกษา ๒๕๖๔