นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๙ ปี พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๙ ปี พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม