เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ สพม.นครพนม ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับคำข้อแนะนำและชื่นชมการดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด สพม.นครพนม และแนวทางอาชีวนวัตวิถี ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการกับการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสร้างเสริมประสบการณ์ในการดำรงชีวิตต่อไป ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง จังหวัดนครพนม