วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ” พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารนนทรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม