วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลระบบบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษานครพนม ครั้งที่ 1/2565