วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕