วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.สระแก้ว ตามโครงการ”พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่องค์กรคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕