วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ และนายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๖ เดือน