วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕