วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลระบบบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษานครพนม ครั้งที่ 2/2565 พร้อมคณะกรรมการ และนางละม่อม ศิริสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม