วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content center) กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ โดยมี นายอภิชัย ทำมานผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สพป.นครพนม เขต ๑