วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นการประธานเป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม