วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement” พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมกันเกราสพม.นครพนม