วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ และนายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๖ เดือน (Evaluation Taam) โดยมี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นประธานกรรมการ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นกรรมการ นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครนพม