วันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษฯ และคณะลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พร้อมมด้วย นายประหยัด วังวร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกัมปนาท คำประสังข์ รอง ผอ.ร.ร.นครพนมวิทยาคม นางจีระนันท์เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการตามคำสั่ง ณ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม โรงเรียนอุเทนพัฒนา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม