เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นางสาวชะไมมาศ สายทอง นักจิตวิทยา มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนมีฐานะยากจน คือ นายสิธานต์ วงอัคคะ และ นายวันเฉลิม ดวงศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ณ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม