วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ. สพม.นครพนมประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการ “ PTP Academic Festival 2022 เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมรวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะครูในโรงเรียนใกล้เคียง ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนพะทายพิทยาคม