ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๕ สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม