ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ ผอ.โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ณ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม