ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม