วาระนัดหมายงาน นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565