การอบรม โครงการ “พัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่ครูมืออาชีพ” สพม.นครพนม พร้อมด้วย นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม