การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้งานระบบประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะดิจิทัล (DPA) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม