ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนมพบปะนักศึกษาฝึกประสบการการบริหารและพัฒนาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา โดยมี รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร