วาระนัดหมายงาน นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565