ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม โดยมี นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม