ร่วมแสดงความยินดี กับ นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย