การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดโฆสมังคลาราม ร่วมงาน “พิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕” โดยทอดถวายกฐินสามัคคี