การประชุมการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา