วาระนัดหมายงาน นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2565