วาระนัดหมายงาน นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2565