วาระนัดหมายงาน นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รองผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 21 – 27 พ.ย. 2565