การสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม