ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑