การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานในระบบให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครพนม โดย นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและ กทม. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม