ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายปราโมทย์ เทพกูลย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา และนายอภิเชษฐ์ สุนทรส ย้ายไปดำตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพัฒนานักเรียน และข้าราชการครูให้มีประสิทธิในการเรียนและการสอนต่อไป