วาระนัดหมายงานนายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง.ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2566