ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)