ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.นครพนม (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)