ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบนโยบายการป้องกัน แก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการ กพฐ. การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั่วประเทศกับการขับเคลื่อนเพื่อนำสู่คุณภาพผู้เรียน และงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕