สวัสดีค่ะมีเรื่องอยากสอบถามไปยังกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมฯค่ะ ว่าหากเกียรติบัตรอบรมหลักสูตร BTC สูญหายเราสามารถขอใหม่ได้ไหมค่ะ

ถาม – ตอบหมวดหมู่: ทั่วไปสวัสดีค่ะมีเรื่องอยากสอบถามไปยังกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมฯค่ะ ว่าหากเกียรติบัตรอบรมหลักสูตร BTC สูญหายเราสามารถขอใหม่ได้ไหมค่ะ