สวัสดีค่ะมีเรื่องอยากสอบถามไปยังกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมฯค่ะ ว่าหากเกียรติบัตรอบรมหลักสูตร BTC สูญหายเราสามารถขอใหม่ได้ไหมค่ะ

ถาม – ตอบหมวดหมู่: ทั่วไปสวัสดีค่ะมีเรื่องอยากสอบถามไปยังกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมฯค่ะ ว่าหากเกียรติบัตรอบรมหลักสูตร BTC สูญหายเราสามารถขอใหม่ได้ไหมค่ะ
1 Answers

1.ตรวจสอบรายชื่อในทะเบียนคุมวุฒิบัตรที่เว็บไซต์  “ลำนักงานลูกเสือ เนตรนารี สพม.นครพนม”  อบรมหลักสูตรใด รุ่นใด เลขทะเบียนคุฒวุฒิบัตรเลขที่ใด
2.แจ้งความเอกสารสูญหายที่สถานีตำรวจฯ   ระบุหลักสูตร รุ่น เลขที่ทะเบียนวุฒิบัตร
3.ติดต่อขอรับใบแทนที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.นครพนม
4.กรอกคำร้องพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท
5.เสร็จสิ้นขั้นตอน  รอรับใบแทนวุฒิบัตร