วาระนัดหมาย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2565