กิตติพงษ์ รุทเทวิน

ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าอบรมและเสวนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง”ห้องเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตยุค New Normal ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.15 – 16.30 น.

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยนายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นนโยบายที่เป็นจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบาย และพบปะประชาชนในจังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธาตุพนม ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบาย และพบปะประชาชนในจังหวัดนครพนม พร้อมนี้ได้เข้าสักการะ พระธาตุพนม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม