ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.นครพนม 
ปี พ.ศ.2567 ท่านจะได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบและค้นหาข้อมูล รายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน
*ข้าราชการบำนาญ โหลดได้ที่ท้ายสลิปเงินเดือน